Hvorfor har vi ikke slike debatter i norsk TV?

Dette er viktige tema og det bør komme mer opp i den offentlige debatten i Norge

Leave a Reply